.::Kuliah 10: Analisis Data::.

Tuesday, June 9, 2009

Tarikh: 9 Jun 2009 (090609)
Pensyarah: Puan Sakinah

Memproses data yang dikumpul menjadi maklumat yang bermakna.

LANGKAH ANALISIS DATA KUALITATIF


Langkah pertama
 • Lihat maklumbalas secara lalu dan ambil nota (tema, isu, faktor) yang didengari.
 • Cari item2 yang penting
Langkah 2
 • Pilih 3 @ 4 tema
 • Bina matriks
 • Buat carta bukti berkaitan tema utama
 • Tempatkan tema kategori dan senarai nama pelajar di tepi
 • Guna warna berlainan untuk kategori berlainan
Langkah 3
 • bincang tinjauan dengan pendidik lain
 • baca soal selidik, highlight kata kunci yang berkaitan dengan kategori/tema yang dikenalpasti
 • rekod dapatan dalam kotak yang bersesuaian dalam kotak matriks yang dibina
Langkah 4
 • refleksi apa yang telah didapati
 • rekod pemerhatian pola yang muncul semasa melakukan matrik(pola konsep dan pola sikap)
 • rekod pemerhatian bawah matriks (bawah carta)
Langkah 5
 • kesimpulan
 • rekod kesimpulan di bawah matriks atau pd kertas lain
Langkah 6
 • Tinjauan/temubual/penilaian
 • semak persoalan kajian
 • bina modul
 • rekod segala yang dilakukan dalam amtriks
 • maklumat yang masih diperlukan (atas pelajar, atas kaedah, maklumat latarbelakang untuk tajuk ini)
PLAN-DO-STUDY-ACT-CYCLE

Plan
 • Nilai dan ringkaskan semua data
 • analisis dan kenalpasti tema utama
 • kenalpasti sumber data yang akan beri ukuran progres penambahbaikan
Do
 • kumpul data
 • buat kajian rintis untuk kenalpasti strategi pengukuran dipenuhi
Study
 • Analisis data dan buat kesimpulan
Act
 • Kenalpasti soalan tambahan
 • Rancang penambahbaikan berterusan

PANDUAN ANALISIS DATA

 • analisis semua data dan buat nota sepanjang masa
 • cari tema dan pola
 • ringkaskan tema kepada 3-5 data
 • lihat kembali data dan semak tema2 yang telah dibuat
 • bina subtema (jika perlu)
 • simpan nota secara berterusan malah dapatan kadangkala boleh mengejutkan
 • semak maklumat untuk cari idea yang kerap muncul
 • kenalpasti poin utama
 • cari maklumat untuk sokong dapatan kajian

0 pendapat:

Post a Comment