.::Kuliah 10: Analisis Data::.

Tuesday, June 9, 2009

Tarikh: 9 Jun 2009 (090609)
Pensyarah: Puan Sakinah

Memproses data yang dikumpul menjadi maklumat yang bermakna.

LANGKAH ANALISIS DATA KUALITATIF


Langkah pertama
 • Lihat maklumbalas secara lalu dan ambil nota (tema, isu, faktor) yang didengari.
 • Cari item2 yang penting
Langkah 2
 • Pilih 3 @ 4 tema
 • Bina matriks
 • Buat carta bukti berkaitan tema utama
 • Tempatkan tema kategori dan senarai nama pelajar di tepi
 • Guna warna berlainan untuk kategori berlainan
Langkah 3
 • bincang tinjauan dengan pendidik lain
 • baca soal selidik, highlight kata kunci yang berkaitan dengan kategori/tema yang dikenalpasti
 • rekod dapatan dalam kotak yang bersesuaian dalam kotak matriks yang dibina
Langkah 4
 • refleksi apa yang telah didapati
 • rekod pemerhatian pola yang muncul semasa melakukan matrik(pola konsep dan pola sikap)
 • rekod pemerhatian bawah matriks (bawah carta)
Langkah 5
 • kesimpulan
 • rekod kesimpulan di bawah matriks atau pd kertas lain
Langkah 6
 • Tinjauan/temubual/penilaian
 • semak persoalan kajian
 • bina modul
 • rekod segala yang dilakukan dalam amtriks
 • maklumat yang masih diperlukan (atas pelajar, atas kaedah, maklumat latarbelakang untuk tajuk ini)
PLAN-DO-STUDY-ACT-CYCLE

Plan
 • Nilai dan ringkaskan semua data
 • analisis dan kenalpasti tema utama
 • kenalpasti sumber data yang akan beri ukuran progres penambahbaikan
Do
 • kumpul data
 • buat kajian rintis untuk kenalpasti strategi pengukuran dipenuhi
Study
 • Analisis data dan buat kesimpulan
Act
 • Kenalpasti soalan tambahan
 • Rancang penambahbaikan berterusan

PANDUAN ANALISIS DATA

 • analisis semua data dan buat nota sepanjang masa
 • cari tema dan pola
 • ringkaskan tema kepada 3-5 data
 • lihat kembali data dan semak tema2 yang telah dibuat
 • bina subtema (jika perlu)
 • simpan nota secara berterusan malah dapatan kadangkala boleh mengejutkan
 • semak maklumat untuk cari idea yang kerap muncul
 • kenalpasti poin utama
 • cari maklumat untuk sokong dapatan kajian

.::Kuliah 8: Pembentangan Proposal::.

Monday, June 8, 2009

Tarikh: 1 Jun 2009
Pensyarah: Hajah Halimah Harun

Pensyarah memilih kumpulan secara rawak untuk membentangkan proposal masing-masing.
5 kumpulan telah terpilih untuk membentangkan proposal kajian tindakan.

Tajuk-tajuk proposal yang dibentangkan ialah:

1) Kaedah ilustrasi kartun bagi meningkatkan minat pelajar kepada subjek sejarah

2) Kaedah aktiviti luar kelas (puisi dan pencarian harta karun) dalam meningkatkan minat dan penghayatan pelajar kepada kesusasteraan melayu.

3) Kaedah penggunaan lagu dalam menguasai kata kunci.

4) Kaedah latihan bagi meningkatkan kemahiran menyanggol bola dalam sukan bola tampar.

5) Kaedah smart reader, nyanyian, peer teaching dan CO dalam meningkatkan kemahiran cara pertuturan dan sebutan.


Sesi soal jawab diadakan untuk penambahbaikan proposal.

.::Kuliah 7: Pengumpulan Data::.

Tarikh: 29 Mei 2009
Pensyarah: Puan Sakinah

3 sebab untuk mencapai kualiti:
a. tanggungjawab pelajar.
b. keperluan kecekapan diri dan orang lain
c. keperluan untuk buat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat dengan kajian
tindakan

2 rukun sains dalam kriteria kualiti:
a. Kesahan
i - merujuk pada kebenaran data
ii - dengan mengetahui sama ada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena
khusus yang dikaji

b. Kebolehpercayaan
i - ketepatan data
ii - masalah : apabila sampel terlalu kecil/sedikit
iii - untuk penambahbaikan data penyelidikan, selalu bertanya:
- adakah maklumat ini merupakan pewakilan tepat realiti
- bolehkah saya fikir sebarang syak untuk syak pada ketepatan data

MENGUMPUL DATA

Alat pengumpulan data

 • pemerhatian
 • nota guru dan komen
 • kerja pelajar
 • refleksi pelajar
 • catatan jurnal pelajar
 • ujian
 • tinjauan soal selidik
 • temuduga (audiotape)

Tugasan: Buat proposal lengkap dengan cara pengumpulan data serta analisis data.

.::Kuliah 6-Proposal::.

Tarikh: 25 Mei 2009

Pensyarah: Hajah Halimah Harun


AKTIVITI 1


Para pelajar diarah menjawab soalan-soalan berikut:
 • Nama dan No Matrik
 • Bidang Pengkhususan
 • Alamat Tetap
 • Status
 • Mengapa ingin menjadi guru?
 • Guru yang paling disukai dan kenapa?
 • Guru yang paling dibenci dan kenapa?
 • Apakah tugas guru?
 • Lukis gambar pokok beserta tandatangan dan tarikh lahir

Selepas selesai, kertas jawapan diserahkan kepada Hajah Halimah, pelbagai jawapan yang menarik dibincangkan. Hajah Halimah turut menerangkan, tugas guru bukanlah mengajar atau memberitahu, tetapi tugas guru ialah berkongsi, "Education is a sharing profession". Gambar-gambar pokok yang dilukis menggambarkan peribadi serta keyakinan diri dan personaliti seseorang.

AKTIVITI 2

Para pelajar diarah mencari pasangan masing-masing kemudian melakukan tugasan berikut:

a. Memilih satu tajuk kertas pembentangan yang dibentangkan di Seminar Serantau UKM-UNRI.
b. Tuliskan isi-isi penting yang difahami.
c. Bentangkan di hadapan kelas.

Ahli Kumpulan:
1. Nur Faizah Azizan
2. Najwa Hayatee Abdullah

Tajuk: Meningkatkan Kemampuan Menulis Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggeris FKIP UNRI melalui Pembelajaran Koperatif STAD
Pembentang: Novitri
Sesi: Selari 4C (2-4pm)
Tempat: Bilik Sri Menanti, Kelana Resort, Seremban.

AKTIVITI 3

1. Bentuk sebuah kumpulan dengan 5 orang ahli (berlainan bangsa, jantina dan pengkhususan)
2. Bincang dan bina tajuk yang sesuai untuk sebuah kertas cadangan/proposal.
3. Proposal mesti dihantar pada 28 Mei 2009.

Ahli Kumpulan:

 • Najwa Hayatee Abdullah (Bio)
 • Nur Faizah Azizan (Bio)
 • Halina Yusof (PI)
 • Norbasirah Saodi (PI)
 • Nor Afsah (PI)

Tajuk : Meningkatkan Penghafalan dan Penguasaan Dhomir Bahasa Arab Menggunakan Teknik Berlagu di Kalangan Murid Tahun 2 (j-QAF).

.::Journal 3::.

Tuesday, May 26, 2009

Journal 3

Title: Multimedia Application with Animated Cartoons For Teaching Science Elementary Education.

Author: K. Dalacosta, M. Kamariotaki-Paparrigopoulou, J.A. Palyvos and N. Spyrellis.

Abstract


This study reports research findings on the use of animated cartoons in a multimedia application meant to evaluate their effectiveness in supporting teaching and learning in science. The researchers have developed a cartoon-style multimedia application whereas animated cartoons where designed from scratch using appropriate programs. The study was carried out in various elementary schools of Athens, Greece, and 179 pupils aged 10–11 years participated in it. The research results provide evidence that the use of animated cartoons significantly increases the young students’ knowledge and understanding of specific science concepts, which are normally difficult to comprehend and often cause misconceptions to them.

Samples

· 179 students from 18 different public schools in Athens metropolitan areas.

Settings

· Various elementary schools of Athens, Greece.

Procedures

This is an experimental design research, so there will be no cycle but it will have a control and an experimental class. Processes have been conducted in the presence of current schools teacher. Each process was carried out for 45 minutes. For the control group, students come to school, discussed with the visitor-investigator the concepts for 15 minutes and fill questionnaire. For the experimental group each student seated in front of computer with headphone for 15 minutes then they answered question on their own and all answers were stored in computer in .txt file format.

Findings

Results showed percentage of students who answered the questionnaires correctly higher in the experimental group that use multimedia cartoon in their study. Multimedia application give an advantage as teaching aid and students enjoy to learn with this application.