.::Kuliah 4: Sorotan Literatur (Literature Review)

Tuesday, May 12, 2009

Sorotan literatur merupakan sorotan ke atas bahan bacaan yang telah dibaca seperti jurnal, artikel, kertas seminar dan lain-lain.

Dalam sorotan literatur, beberapa kaedah digunakan iaitu:

a. Membanding dan membeza
- Mencari perbezaan dan persamaan dari segi ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau
peristiwa.
- digunakan apabila:
a. ada 2 atau lebih ciri atau kemungkinan
b. membuat keputusan atau pilihan
- langkah penggunaan:
i. perhatikan dan berikan tumpuan pada 1 atau beberapa ciri kajian tindakan.
ii. kenalpasti ciri kajian tindakan tersebut.
iii. nyatakan ciri persamaan dan perbezaan

b. Menganalisis
- menceraikan maklumat ke bahagian-bahagian lebih kecil dan menghuraikan maksud yang
tersirat.
- digunakan untuk memahami dan mengenal hubungkait antara bahagian dan mengenali
prinsip-prinsip yang terlibat.

c. Menilai
- mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sesuatu perkara berdasarkan bukti yang sah.
- digunakan apabila:
a. ingin memilih sesuatu
b. menerima atau menolak sesuatu idea

d. Kesimpulan
- menyatakan hasil sesuatu kajian berdasarkan pada 1 hipotesis dan mengukuhkan
berdasarkan penyiasatan.
- digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong
kenyataan.

e. Mensintesis
- menggabungkan idea-idea, unsur atau item yang berasingan seterusnya menghasilkan
gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan esei, lukisan atau artifak.

3 pendapat:

srsfeqah said...

SELAMAT HARI GURU
Selamat ber-Kajian Tindakan
Selamat ber-Seminar

.::F.A.I.Z.A.H::. said...

srsfeqah: yupz..selamat2

subaqir said...

teori semata2....

Post a Comment